Makeable Branding heeft oog voor imago in uitstraling. Nadat de strategie is bepaald maken we de doorvertaling naar een duidelijk en helder concept. We zoeken gezamenlijk naar de juiste invalshoek van je merk om aan te sluiten bij je doelgroep.

Vanuit die invalshoek ontwikkelen we passende creatieve concepten die informatief, confronterend, conservatief of juist eigentijds prikkelend kunnen zijn.

Het zoeken naar en inzetten van creatieve vormen van branding vereist durf om buiten de gebaande paden te treden. Makeable branding gaat deze uitdagingen aan en zorgt ervoor dat het proces altijd ondergeschikt blijft aan het resultaat dat we samen met jou willen bereiken.

  • Ontwikkelen van een logo, huisstijl en communicatieconcept