Kleur is het kenmerk dat sprankeling geeft aan de verkoop. Hiermee creëer je ruimte en sfeer. Kleur is dus eigenlijk iets magisch! We gingen op onderzoek uit naar de trends in de wereld van het grafische ontwerp voor drukwerk, huisstijlen en bedrijfspresentatie.

Een trendy design creëert gewoon meer omzet
Huisstijl ontwerp wordt geïnspireerd door allerlei ontwikkelingen om ons heen en drukwerk staat hier midden in. Denk bijvoorbeeld aan industrieel design, kleding, cosmetica, interieur. In een constant veranderende wereld is bijna alles onlosmakelijk verbonden met vormgeving van drukwerk.

Extreme eenvoud!
De ontwerptrend in 2015 zal draaien om “extreme eenvoud”. Dit zal worden doorgevoerd in logo en kleurgebruik. De afgelopen jaren is vereenvoudiging van logo’s sterk in opmars gekomen. Na jarenlang in een zo uitgebreid mogelijke vorm zelfs 3D effecten toepassen op logo’s is dat fenomeen nu echt verleden tijd. Veelkleurige logo’s met afleidende vormen zijn in onderhoud duur gebleken en op lange termijn ondergeschikt aan de simpele duidelijke vormen. Mede omdat in crisistijd sterk is gelet op uitgaven hebben “dure” meerkleurige logo’s het niet gered. Vereenvoudiging en schrappen van onnodige details is het resultaat. Bijna alle 4-kleuren logo’s zijn teruggebracht naar hooguit twee kleuren, of twee-kleurige logo’s zelfs naar een. Fullcolor huisstijldrukwerk komt op professioneel niveau anno 2015 nog nauwelijks voor.

Een grote “trigger” in het verhaal van vereenvoudigen is veroorzaakt door Apple. Eind 2013 kondigde dit bedrijf aan alleen nog flat-design iconen te accepteren binnen iOS, oftewel geen diepte meer. Dit heeft wereldwijd gezorgd voor een massale run naar de designtafel. De verwachting is dat deze trend in hoge mate wordt doorgezet in vormgeving op allerlei vlakken, met name in logo en huisstijl ontwerp is de terugloop van logo’s met diepte zeer duidelijk merkbaar.

Met “eenvoudig maken” is niet alleen kleurgebruik beperkt, ook de gehele vorm wordt steeds vaker op de schop genomen. Hierbij verdwijnen de meeste sierrandjes, slingertjes, verloopjes en schaduwen die in de jaren ’90 ooit zijn verzonnen. In 2015 zijn versierseltjes een no-go

Vintage!
We blijven terugverlangen naar vroeger en er wordt het laatste jaar opvallend vaak gemikt op de jaren ’70. De jaren vintage stijl is fascinerend en heeft op het vlak van vormgeving erg veel overeenkomsten met de tijd van nu. Met name kleuren en simpele vormen uit die tijd worden weer als modern gezien. In de jaren ’70 waren produkten recht, simpel en vertrouwd. Om deze reden worden er steeds meer van die oude elementen toegepast in hedendaagse vormgeving, zowel industrieel als in grafisch ontwerp. Voor de komende periode heeft dit duidelijke invloed op de kleuren.

Kleurgebruik
Bij nieuw ontwikkelde huisstijlen wordt gekozen voor één hoofdkleur en nog amper ondersteunende kleuren. Het toepassen van een volvlak ligt in de lijn van eenvoud en maakt een overzichtelijke impressie. Er wordt meer aandacht gegeven aan minder felle kleurcombinaties en -ook weer vanwege eenvoud- vaak zelfs maar één kleur in totaal. In de trend zijn veel donkergroene, donkerblauwe en paarse tinten zichtbaar met lichtere variaties. Dit is volledig anders dan de trend uit 2014 waar voornamelijk nog werd gekozen voor helder lichte tinten. De reden voor deze verschuiving staat in nauw verband met de vintage revival. Dit heeft serieuze kleuren als kenmerk waarbij hoge intensiteit wordt weggelaten tenzij het als ondersteunende lichtere kleur wordt toegepast. De essentie van de 2015 huisstijl trends kan worden gecombineer in een kleurenschema. Deze kleurcombinatie geeft de huidige populariteit aan van toepassingen in drukwerk en grafische huisstijlen.

Bron: Pimprint